Meta
Tags

Design thinking luo parempia työpäiviä

13/09/2017 Design thinking luo parempia työpäiviä

Työelämän muuttuminen on haaste organisaatio- ja yksilötasolla. Työpäivät pirstaloituvat, työn vaatimukset ja osaamistarpeet elävät, johtaminen muuttuu ja asiakkaiden odotukset vaihtuvat. Enthusiast Oy ja Ignition Consulting tuovat design thinkingin henkilöstön ja toimintatapojen kehittämisen työvälineeksi.

Design thinking soveltuu erinomaisesti monimutkaisten ongelmien ratkomiseen. Menetelmiä on hyödynnetty paitsi tuotekehityksessä, viime vuosina kasvavassa määrin myös palvelumuotoilussa. Nyt on aika tuoda nämä menetelmät ja ajattelu myös työyhteisöjen kehittämisen avuksi.

Design thinkingissä kaiken lähtökohtana on käyttäjä, eli meidän ajattelussamme työntekijä tai esimies itse. Ihmiset työpaikoilla ovat parhaita asiantuntijoita niin ongelmien tunnistamisessa kuin myös siinä, miten ongelmia lähdetään ratkomaan.

Työn murrokseen ei sopeuduta vanhoilla keinoilla

Meihin design thinking vetoaa sen käytännön läheisyyden vuoksi. Ratkaisuja lähdetään heti pilotoimaan ja jatkokehitetään kokemusten perusteella.

Design thinkingiä voidaan soveltaa esimerkiksi:

  • Uramuotoilussa - uudenlaisten urapolkujen löytämisessä kokeilujen kautta esimerkiksi silloin kun työrooleja muutetaan tai halutaan tukea työnkiertoa.
  • Työpäivämuotoilussa - työssä uudistumisessa ja työn muotoilemisessa itselle mielekkääksi, sopivan haastavaksi ja kestäväksi.
  • Esimiestyön muotoilussa - omien esimiestaitojen kehittämisessä itsetuntemuksen ja kokeilujen avulla, pienin askelin, mutta jatkuvasti oppien.  

Etsimme nyt yrityksiä, jotka olisivat halukkaita pilotoimaan, miten design thinking taipuu organisaation haasteisiin. Haluaako sinun yrityksesi olla mukana eturintamassa?

Lisätietoja ja yhteydenotot

Aku 0400 342 234, aku@enthusiast.fi
Paula 040 522 0303, paula.helle@ignition.fi

PS. Pilotoimme menetelmää lokakuussa kuluttajille suunnatulla DIY [ design it yourself ] elämä -kurssilla, jossa fokus on osallistujia askarruttavien uraan liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Jos kurssi kiinnostaa, laita viesti, niin kerromme mielellämme lisää!

No Comments

Post A Comment