Meta
Tags

Mitä on työpäivämuotoilu?

13/09/2017 Mitä on työpäivämuotoilu?

Työpäivämuotoilu on prosessi, jossa työn tekijä muotoilee työstä itselleen mielekästä, sopivan haastavaa ja kestävää. Työpäivämuotoilu pohjautuu design thinking -ajatteluun, jossa kaiken keskiössä on käyttäjä, eli ihminen itse.

Työpäivämuotoilun tavoitteena on tukea ihmisen kykyä uudistua työssään, nähdä erilaisia vaihtoehtoja ja sovittaa työn vaatimukset omiin arvoihin ja muuhun elämään sopiviksi. Prosessin myötä työntekijä tunnistaa oikeat kehityskohdat ja keksii niihin luovia ratkaisuja sekä lähtee aktiivisesti pilotoimaan ja toteuttamaan niitä.

Mihin työpäivämuotoilua tarvitaan?

Työpäivän muotoilun lähtökohtana voi olla työyhteisössä tunnistettu haaste, tai työntekijän, esimerkiksi esimiehen tai kuormittuneen tietotyöläisen, oma halu kehittää työnsä sisältöä tai työn tekemisen tapaa.

Työpäivämuotoilu on työkalu esimerkiksi työssä jaksamisen tukemiseen - menetelmien avulla työntekijät itse pureutuvat omiin tai työyhteisön haasteisiin, keksivät itse aktiivisesti ratkaisuja ongelmiinsa ja sitoutuvat ratkomaan haasteita. Samoja menetelmiä voidaan soveltaa myös esimiestaitaitojen kehittämiseen tai oman uran muotoiluun.

Mitä työpäivämuotoilija tekee?

Työpäivämuotoilija on fasilitaattori, joka auttaa osallistujia eteenpäin muotoiluprosessissa.  Työpäivämuotoilija ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan auttaa työntekijöitä löytämään ratkaisut itse, ja sitoutumaan niiden kokeiluun ja toteuttamiseen. Työpäivämuotoilijan rooli on tukea muutoksessa ja huolehtia prosessin etenemisestä ja jatkuvasta kehittämisestä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä! aku@enthusiast.fi, 0400 342 234 / Aku

No Comments

Post A Comment