Meta
Tags

design thinking Tag

13/09/2017 Mitä on työpäivämuotoilu?

Työpäivämuotoilu on prosessi, jossa työn tekijä muotoilee työstä itselleen mielekästä, sopivan haastavaa ja kestävää. Työpäivämuotoilu pohjautuu design thinking -ajatteluun, jossa kaiken keskiössä on käyttäjä, eli ihminen itse. Työpäivämuotoilun tavoitteena on tukea ihmisen kykyä uudistua työssään, nähdä erilaisia vaihtoehtoja ja sovittaa työn vaatimukset omiin arvoihin ja muuhun elämään sopiviksi. Prosessin myötä työntekijä tunnistaa oikeat kehityskohdat ja keksii niihin luovia ratkaisuja sekä lähtee...

Read More

13/09/2017 Design thinking luo parempia työpäiviä

Työelämän muuttuminen on haaste organisaatio- ja yksilötasolla. Työpäivät pirstaloituvat, työn vaatimukset ja osaamistarpeet elävät, johtaminen muuttuu ja asiakkaiden odotukset vaihtuvat. Enthusiast Oy ja Ignition Consulting tuovat design thinkingin henkilöstön ja toimintatapojen kehittämisen työvälineeksi. Design thinking soveltuu erinomaisesti monimutkaisten ongelmien ratkomiseen. Menetelmiä on hyödynnetty paitsi tuotekehityksessä, viime vuosina kasvavassa määrin myös palvelumuotoilussa. Nyt on aika tuoda nämä menetelmät ja ajattelu myös työyhteisöjen...

Read More